دوست عزیز   ، به آزمون  تصور از خود خوش آمدید

در این آزمون  شما  با 25 سئوال می توانید میزان قدرت و شایستگی تصور از خود را بیازمایید.

هر سئوال دارای 5 پاسخ میباشد . سعی کنید صادقانه بهترین گزینه ای که شخصیت شما را نشان می دهد انتخاب کنید.

در پایان پاسخ نتیجه تست شما برایتان به آدرس ایمیل تان ارسال میگردد....


2 1 رای
امتیاز شما