دوست عزیز   ، به آزمون  تصور از خود  خوش آمدید

در این آزمون شما با پاسخ به 25 سئوال می‌توانید میزان قدرت و شایستگی تصّور از خود را بیازمایید.

هر سئوال دارای 5 پاسخ می‌باشد. سعی کنید صادقانه، بهترین گزینه‌ای که شخصیت شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.

در پایان پاسخ نتیجه تست شما برایتان به آدرس ایمیل‌ شما ارسال میگردد....

 از این اینکه در این آزمون شرکت کردید سپاسگزاریمنام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تلفن
چگونه با مبحث تصور از خود آشنا شده‌اید؟
5 2 آراء
امتیاز شما