دوست عزیز   ، به آزمون  تصور از خود خوش آمدید

در این آزمون  شما  با 25 سئوال می توانید میزان قدرت و شایستگی تصور از خود را بیازمایید.

هر سئوال دارای 5 پاسخ میباشد . سعی کنید صادقانه بهترین گزینه ای که شخصیت شما را نشان می دهد انتخاب کنید.

در پایان پاسخ نتیجه تست شما برایتان به آدرس ایمیل تان ارسال میگردد....

1. قیافه من ....
2. معلومات و دانش من از ...
3. حرص و طمع من ... ( اگر حریص نیستید گزینه اول یعنی از همه بهتر است را انتخاب کنید )
4. شوخ طبعی من ....
5. هوش من ....
6. محبوبیت من ....
7. حافظه من  ...
8. جذابیت من ...
9. شخصیت من ....
10. تنبلی من .... ( اگر تنبل نیستید گزینه اول یعنی از همه بهتر است را انتخاب کنید )
11. خود خواهی من .... ( اگر خود خواه نیستید گزینه اول یعنی از همه بهتر است را انتخاب کنید )
12. وضع ظاهری ( قیافه - چهره ) من ...
13. خلق و خوی  ( اخلاق ) من ...
14. استقلال من ...
15. مرتب بودن و پاکیزگی من ...
16. موفقیت های من  ...
17. مهربانی من  ...
18. یادگیری من  ...
19. حسادت من  ... ( اگر حسود نیستید گزینه اول یعنی از همه بهتر است را انتخاب کنید )
20. تلاش و سخت کوشی من ...
21. توانایی خواندن و بیان من  ...
22. به اتمام رساندن کارهای من  ...
23. وضعیت هوشیاری من  ...
24. ورزشکاری و نیروی عظلانی من  ...
25. رحم و شفقت من  ...


از این اینکه در این تست شرکت کردید سپاسگزاریمنام و نام خانوادگی شغل آدرس ایمیل شماره موبایل