دوست عزیز   ، به آزمون  تصور از خود - قدیمی خوش آمدید

در این آزمون  شما  با 25 سئوال می توانید میزان قدرت و شایستگی تصور از خود را بیازمایید.

هر سئوال دارای 5 پاسخ میباشد . سعی کنید صادقانه بهترین گزینه ای که شخصیت شما را نشان می دهد انتخاب کنید.

در پایان پاسخ نتیجه تست شما برایتان به آدرس ایمیل تان ارسال میگردد....از این اینکه در این تست شرکت کردید سپاسگزاریمنام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تلفن
2 1 رای
امتیاز شما