برای سنجش میزان تصور از خود یا ذهنیتی که از خود دارید در این آزمون شرکت کنید

سفارش کتاب صوتی با 50% تخفیف
” وقتی تفکر مثبت جواب نمی‌دهد “

دانلود کتاب الکترونیکی
وقتی تفکر مثبت کار نمی‌کند